Home

Bijlagen

Toelichting Toevoeging Reserves


     Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Toevoeging reserves

-40

-40

-

Dienstverlening

-

-

-

-

Brandweerzorg

-

-

-

-

Verkiezingen

-

-40

-40

-

Dorpsgerichte activiteiten

-

-

-

-

Totaal Toevoeging reserves

-40

-40

-

Toelichting Onttrekking Reserves

Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Onttrekking reserves

-750

-624

126

Dienstverlening

-

-735

-612

122

Brandweerzorg

-

-

-

-

Verkiezingen

-

-

-

-

Communicatie

-

-

-

-

Dorpsgerichte activiteiten

-

-15

-11

4

Totaal Onttrekking reserves

-750

-624

126

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31