Home

Bijlagen

Toelichting Lasten

Lasten

Thema Grondzaken en vastgoed

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Alle grondexploitaties

15.969

20.455

19.420

-1.035

Buytewech-Oost (Nieuwkoop)

-

-

-

-

Gemeentehuis Zevenhoven

-

-

-

-

Zuidhoek/Meijepark

-

-

-

-

Noordse Buurt

2.289

1.776

501

-1.275

De Verwondering

2.618

7.880

8.328

448

Schoterhoek II

4.680

4.059

7.582

3.523

Buytewech-Noord

2.438

2.602

370

-2.232

Langeraar Noord-West

-

-

-

-

Langeraar Oost

201

878

772

-106

Ter Aar Middelweg

-

-

-

-

Teylerspark I

-

-

-

-

Damstaete

-

-

-

-

Ter Aar Vernieuwd verbonden

2.907

2.424

1.867

-557

Land van Koppen

837

837

-

-837

Grondgebiedzaken beheer complex

129

-

-

-

Beheer

129

-

-

-

Grondgebiedzaken Algemeen Beleidsontwikkeling

273

340

260

-80

Algemeen

115

250

55

-195

Beleidsontwikkeling

50

58

171

113

Overige objecten

75

-

-

-

Vastgoed

33

33

34

1

Vastgoed Ruimtelijke ontwikkeling

-

148

171

23

Vastgoed Grondzaken Strategische objecten

-

94

112

18

Vastgoed Grondzaken overige objecten

-

54

59

5

Totaal Lasten

16.370

20.943

19.851

-1.093

Lasten thema Grondzaken en vastgoed € -1093.000

Productgroep Alle Grondexploitaties € 2.443 voordeel
Dit voordeel ontstaat door de verwerking van de financiële resultaten van de grondexploitaties. Een gedetailleerde verantwoording van de resultaten (financieel en niet-financieel) van de grondexploitaties vindt plaats bij de actualisatie van de grondexploitaties per 31 december 2021. Tegenover dit voordeel voor wat betreft de lasten staat een nadeel voor wat betreft de baten van dit product.

Productgroep Grondgebiedzaken Beheer Complex conform begroting

Productgroep Grondgebiedzaken Algemeen Beleidsontwikkeling € 80.000 voordeel
Dit voordeel is ontstaan door de verwerking van de financiële resultaten van de grondexploitaties. Een gedetailleerde verantwoording van de grondexploitaties vindt plaats bij de actualisatie van de grondexploitaties per 31 december 2021.

Productgroep Vastgoed Ruimtelijke Ontwikkeling € 23.000 nadeel
Het verschil is een samenstel van afwijkingen lager dan de rapportagegrens.

Toelichting Baten

Baten

Thema Grondzaken en vastgoed

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Alle grondexploitaties

-15.969

-20.425

-19.420

1.005

Buytewech-Oost (Nieuwkoop)

-

-

-

-

Gemeentehuis Zevenhoven

-

-

-

-

Zuidhoek/Meijepark

-

-

-

-

Noordse Buurt

-2.289

-1.776

-501

1.275

De Verwondering

-2.618

-7.880

-8.328

-448

Schoterhoek II

-4.680

-4.059

-7.582

-3.523

Buytewech-Noord

-2.438

-2.602

-370

2.232

Langeraar Noord-West

-

-

-

-

Langeraar Oost

-201

-878

-772

106

Teylerspark I

-

-

-

-

Damstaete

-

-

-

-

Ter Aar Vernieuwd verbonden

-2.907

-2.394

-1.867

527

Land van Koppen

-837

-837

-

837

Grondgebiedzaken beheer complex

-145

-

-

-

Beheer

-145

-

-

-

Grondgebiedzaken Algemeen Beleidsontwikkeling

-438

-227

-1.816

-1.589

Algemeen

-364

-227

-1.816

-1.589

Overige objecten

-67

-

-

-

Vastgoed

-7

-

-

-

Vastgoed Ruimtelijke ontwikkeling

-

-210

-189

21

Vastgoed Grondzaken Strategische objecten

-

-158

-141

17

Vastgoed Grondzaken overige objecten

-

-52

-48

3

Totaal Baten

-16.552

-20.862

-21.426

-563

Afwijking Baten thema Grondzaken en vastgoed € -563.000

Productgroep Alle Grondexploitaties  € 2.413 nadeel
Dit nadeel is ontstaan door de verwerking van de financiële resultaten van de grondexploitaties. Een gedetailleerde verantwoording van de resultaten (financieel en niet-financieel) van de grondexploitaties vindt plaats bij de actualisatie van de grondexploitaties per 31 december 2021. Tegenover dit nadeel voor wat betreft de baten staat een voordeel voor wat betreft de lasten van dit product.

Productgroep Grondgebiedzaken Beheer Complex conform begroting

Productgroep Grondgebiedzaken Algemeen Beleidsontwikkeling  € 210.000 nadeel
Dit nadeel is grotendeels ontstaan door de verwerking van de financiële resultaten van de grondexploitaties. Een gedetailleerde verantwoording van de grondexploitaties vindt plaats bij de actualisatie van de grondexploitaties per 31 december 2021. Daarnaast is er een niet begrote rentebetaling (€ 17.000) ontvangen voor het later dan overeengekomen afnemen van een kavel binnen het project Zuidhoek.

Productgroep Vastgoed Ruimtelijke Ontwikkeling  € 21.000 nadeel
Doordat de Rabobank de huur van het pand aan het Kennedyplein per 1 oktober heeft opgezegd is een lager bedrag aan huurinkomsten ontvangen (€ 19.000). Het overige verschil is een samenstel van afwijkingen lager dan de rapportagegrens.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31