Home

Bijlagen

Lasten

Thema
     Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Publiekszaken

1.034

1.459

1.411

-48

Dienstverlening

1.034

1.459

1.411

-48

Algemeen bestuur

902

971

966

-6

Raad

729

710

699

-11

Verkiezingen

173

261

267

6

Dagelijks bestuur

1.466

2.300

1.398

-902

College B&W

670

679

625

-54

Bestuurlijke samenwerking

323

1.124

334

-789

Communicatie

364

358

337

-22

Rechtsbescherming

16

16

20

4

Dorpsgerichte activiteiten

92

122

82

-41

Openbare orde en veiligheid

2.324

2.325

2.324

-1

Brandweerzorg

1.611

1.513

1.517

5

Rampenbestrijding

164

107

100

-8

Integrale veiligheid

131

141

150

9

Vergunningen (openbare orde en veiligheid)

127

127

124

-3

T&H (APV en Bijzondere wetten)

291

297

298

1

Vastgoed Bestuur en dienstverlening

-

140

135

-5

Totaal Lasten

5.726

7.056

6.099

-957

Baten

Thema
     Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Publiekszaken

-241

-241

-397

-156

Dienstverlening

-241

-241

-397

-156

Algemeen bestuur

-

-

-

-

Raad

-

-

-

-

Dagelijks bestuur

-

-

-

-

College B&W

-

-

-

-

Openbare orde en veiligheid

-76

-75

-81

-6

Brandweerzorg

-65

-

-

-

Integrale veiligheid

-

-

-10

-10

Vergunningen (openbare orde en veiligheid)

-10

-10

-4

7

T&H (APV en Bijzondere wetten)

-

-

-3

-3

Vastgoed Bestuur en dienstverlening

-

-65

-65

-

Totaal Baten

-316

-316

-479

-162

Saldo

Thema
     Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Publiekszaken

793

1.218

1.014

-205

Dienstverlening

793

1.218

1.014

-205

Algemeen bestuur

902

971

966

-6

Raad

729

710

699

-11

Verkiezingen

173

261

267

6

Dagelijks bestuur

1.466

2.300

1.398

-902

College B&W

670

679

625

-54

Bestuurlijke samenwerking

323

1.124

334

-789

Communicatie

364

358

337

-22

Rechtsbescherming

16

16

20

4

Dorpsgerichte activiteiten

92

122

82

-41

Openbare orde en veiligheid

2.248

2.250

2.243

-7

Brandweerzorg

1.546

1.513

1.517

5

Rampenbestrijding

164

107

100

-8

Integrale veiligheid

131

141

141

-1

Vergunningen (openbare orde en veiligheid)

117

117

121

4

T&H (APV en Bijzondere wetten)

291

297

295

-2

Vastgoed Bestuur en dienstverlening

-

75

70

-6

Totaal saldo van lasten en baten

5.410

6.740

5.621

-1.119

Toevoeging reserves

-

-40

-40

-

Dienstverlening

-

-

-

-

Brandweerzorg

-

-

-

-

Verkiezingen

-

-40

-40

-

Dorpsgerichte activiteiten

-

-

-

-

Onttrekking reserves

-

-750

-624

126

Dienstverlening

-

-735

-612

122

Brandweerzorg

-

-

-

-

Verkiezingen

-

-

-

-

Communicatie

-

-

-

-

Dorpsgerichte activiteiten

-

-15

-11

4

Saldo mutaties reserves

-

-790

-664

126

Gerealiseerd resultaat

5.410

5.950

4.957

-993

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31