Home

Bijlagen

Toelichting Lasten

Lasten

Thema Onderwijs en ontwikkeling

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Lokale voorzieningen onderwijs

1.521

1.509

1.439

-70

Leerlingenvervoer

647

612

646

34

Onderwijsbegeleiding

36

36

36

-

Voorzieningen onderwijs

838

826

757

-69

De Verbinding

-

35

-

-35

Onderwijs en huisvesting

339

434

492

58

Onderwijs

64

64

64

-

Onderwijshuisvesting

194

289

348

58

Ashram

80

80

80

-

Jeugd

6.646

7.462

7.446

-16

Jeugd- en Jongerenwerk

184

134

165

31

Kinderopvang

61

103

89

-13

Peuterspeelzalen

-

-

-

-

Jeugdhulp

5.130

5.730

5.670

-60

Subsidies jeugd

38

38

36

-2

Jeugdhulp lokaal

1.233

1.366

1.375

8

De Verbinding

-

91

111

20

Totaal Lasten

8.506

9.405

9.378

-28

Lasten thema Onderwijs en ontwikkeling € -28.000

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Toelichting Baten

Baten

Thema Onderwijs en ontwikkeling

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Lokale voorzieningen onderwijs

-274

-307

-229

78

Leerlingenvervoer

-12

-12

-

12

Voorzieningen onderwijs

-263

-295

-229

66

Onderwijs en huisvesting

-

-

-23

-23

Onderwijshuisvesting

-

-

-23

-23

Jeugd

-

-

-29

-29

Kinderopvang

-

-

-5

-5

Jeugdhulp lokaal

-

-

-24

-24

Totaal Baten

-274

-307

-281

26

Afwijking Baten thema Onderwijs en ontwikkeling € 26.000

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31