Home

Bijlagen

Lasten

Thema
     Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Zorg en leefstijl

8.591

8.574

8.540

-34

Zorg en ondersteuning

6.174

6.063

6.037

-25

Volksgezondheid

2.135

2.253

2.250

-4

Sociaal-cultureel werk

282

257

253

-4

Werk en inkomen

5.870

6.790

6.739

-51

Inkomen

5.043

5.994

5.882

-111

Werkgelegenheid

827

797

857

60

Vrije tijd en cultuur

2.080

2.422

2.057

-365

Cultuur en ontwikkeling

680

894

657

-236

Sport

539

687

545

-142

Zwembad

861

842

855

13

Onderwijs en ontwikkeling

8.506

9.405

9.378

-28

Lokale voorzieningen onderwijs

1.521

1.509

1.439

-70

Onderwijs en huisvesting

339

434

492

58

Jeugd

6.646

7.462

7.446

-16

Vastgoed Sociaal domein

2.707

2.885

2.670

-215

Vastgoed Sociaal Domein

2.707

2.885

2.670

-215

Totaal Lasten

27.755

30.076

29.385

-692

Baten

Thema
     Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Zorg en leefstijl

-134

-181

-165

16

Zorg en ondersteuning

-134

-181

-165

16

Volksgezondheid

-

-

-

-

Werk en inkomen

-3.574

-4.393

-4.514

-121

Inkomen

-3.574

-4.393

-4.512

-119

Werkgelegenheid

-

-

-2

-2

Vrije tijd en cultuur

-702

-720

-1.002

-283

Cultuur en ontwikkeling

-

-

-10

-10

Sport

-144

-286

-333

-48

Zwembad

-558

-434

-659

-225

Onderwijs en ontwikkeling

-274

-307

-281

26

Lokale voorzieningen onderwijs

-274

-307

-229

78

Onderwijs en huisvesting

-

-

-23

-23

Jeugd

-

-

-29

-29

Vastgoed Sociaal domein

-624

-587

-559

27

Vastgoed Sociaal Domein

-624

-587

-559

27

Totaal Baten

-5.309

-6.187

-6.521

-334

Saldo

Thema
     Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Zorg en leefstijl

8.457

8.393

8.375

-18

Zorg en ondersteuning

6.040

5.882

5.872

-10

Volksgezondheid

2.135

2.253

2.250

-4

Sociaal-cultureel werk

282

257

253

-4

Werk en inkomen

2.296

2.397

2.226

-172

Inkomen

1.470

1.601

1.370

-230

Werkgelegenheid

827

797

855

59

Vrije tijd en cultuur

1.378

1.703

1.055

-648

Cultuur en ontwikkeling

680

894

648

-246

Sport

395

401

211

-190

Zwembad

303

408

196

-212

Onderwijs en ontwikkeling

8.232

9.098

9.097

-1

Lokale voorzieningen onderwijs

1.246

1.202

1.210

8

Onderwijs en huisvesting

339

434

469

35

Jeugd

6.646

7.462

7.417

-45

Vastgoed Sociaal domein

2.083

2.298

2.111

-187

Vastgoed Sociaal Domein

2.083

2.298

2.111

-187

Totaal saldo van lasten en baten

22.446

23.889

22.863

-1.026

Toevoeging reserves

-

-

25

25

Zorg en ondersteuning

-

-

-

-

Cultuur en ontwikkeling

-

-

25

25

Lokale voorzieningen onderwijs

-

-

-

-

Onderwijs en huisvesting

-

-

-

-

Sport

-

-

-

-

Jeugd

-

-

-

-

Vastgoed Sociaal Domein

-

-

-

-

Onttrekking reserves

-853

-1.176

-934

242

Inkomen

-220

-220

-

220

Zorg en ondersteuning

-

-5

16

21

Cultuur en ontwikkeling

-5

-5

-5

-

Lokale voorzieningen onderwijs

-

-

-

-

Onderwijs en huisvesting

-

-60

-60

-

Sport

-

-44

-44

-

Jeugd

-363

-463

-463

-

Vastgoed Sociaal Domein

-265

-379

-378

-

Saldo mutaties reserves

-853

-1.176

-909

267

Gerealiseerd resultaat

21.593

22.713

21.954

-759

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31