Home

Bijlagen

Toelichting Lasten

Lasten

Thema Algemene dekkingsmiddelen

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Algemene dekkingsmiddelen

598

695

572

-123

Gemeentelijke belastingen

283

289

290

1

Financiële middelen

316

407

283

-124

Totaal Lasten

598

695

572

-123

Lasten thema Algemene dekkingsmiddelen € -123.000

Productgroep Gemeentelijke belastingen € 1.000 nadeel

Toelichting n.v.t.

Productgroep Financiële middelen voordeel € 124.000 voordeel

Voor software contracten is € 63.000 minder uitgegeven.
Daarnaast heeft een lagere storting in de voorziening dubieuze debiteuren van €
54.000 plaats gevonden.

Toelichting Baten

Baten

Thema Algemene dekkingsmiddelen

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Algemene dekkingsmiddelen

-44.441

-46.844

-47.286

-441

Gemeentelijke belastingen

-8.808

-8.858

-8.967

-109

Financiële middelen

-35.633

-37.986

-38.318

-332

Totaal Baten

-44.441

-46.844

-47.286

-441

Afwijking Baten thema Algemene dekkingsmiddelen € -441.000

Productgroep Gemeentelijke belastingen € 109.000 voordeel

Afwijking binnen 5%, geen toelichting nodig

Productgroep Financiële middelen € 332.000 voordeel

Toelichting n.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31