Home

Bijlagen

Toelichting Lasten

Lasten

Thema Beheer Openbare Ruimte

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Verkeer en vervoer

419

931

718

-213

Openbaar vervoer

24

24

24

-

Verkeersmaatregelen

222

735

523

-211

Parkeren

12

12

10

-2

Verkeer en mobiliteit

161

161

161

-

Infrastructuur

4.013

4.138

4.849

711

Wegen en verhardingen

3.205

3.245

3.826

581

Kunstwerken

332

408

421

13

Openbare verlichting

229

238

356

118

Straatmeubilair

116

116

116

-

Beleid en ondersteuning infrastructuur

131

131

131

-

Openbaar water

424

424

416

-8

Nautisch beheer

101

105

108

2

Waterpartijen

308

304

295

-8

Beleid en ondersteuning openbaar water

15

15

13

-2

Groen en recreatieve voorzieningen

2.417

2.630

2.624

-7

Openbaar groen

1.914

1.914

1.926

12

Recreatieve voorzieningen

140

144

109

-35

Speelvoorzieningen

266

477

484

7

Hertenkampen

16

16

25

10

Beleid en ondersteuning groen en recreatieve voorzieningen

80

80

80

-

Lijkbezorging

145

145

164

19

Lijkbezorging

145

145

164

19

Vastgoed ruimtelijk beheer

-

2

9

7

Vastgoed Beheer Openbare Ruimte

-

2

9

7

Totaal Lasten

7.417

8.270

8.779

509

Lasten thema Beheer Openbare Ruimte € 509.000

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep Vastgoed Ruimtelijk Beheer  € 7.000 nadeel

Toelichting Baten

Baten

Thema Beheer Openbare Ruimte

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Verkeer en vervoer

-25

-25

-27

-2

Verkeersmaatregelen

-1

-1

-2

-1

Parkeren

-24

-24

-26

-2

Infrastructuur

-609

-609

-1.114

-505

Wegen en verhardingen

-602

-602

-1.093

-492

Kunstwerken

-

-

-13

-13

Openbare verlichting

-7

-7

-5

2

Straatmeubilair

-

-

-2

-2

Openbaar water

-73

-73

-89

-17

Nautisch beheer

-73

-73

-89

-17

Groen en recreatieve voorzieningen

-36

-14

10

24

Openbaar groen

-20

-2

19

20

Recreatieve voorzieningen

-12

-8

-7

1

Speelvoorzieningen

-4

-4

-1

3

Lijkbezorging

-161

-161

-151

10

Lijkbezorging

-161

-161

-151

10

Vastgoed ruimtelijk beheer

-

-106

-123

-17

Vastgoed Beheer Openbare Ruimte

-

-106

-123

-17

Totaal Baten

-904

-988

-1.496

-508

Afwijking Baten thema Beheer Openbare Ruimte € -508.000

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep Vastgoed Ruimtelijk Beheer  € 17.000 voordeel
De niet begrootte verkoop van een stuk snippergroen aan de Willem de Zwijgerlaan 5 in Nieuwkoop heeft € 19.000 opgebracht. Het overige verschil is een samenstel van afwijkingen lager dan de rapportagegrens.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31