Home

Bijlagen

Toelichting Toevoeging Reserves


     Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Toevoeging reserves

25

25

Zorg en ondersteuning

-

-

-

-

Cultuur en ontwikkeling

-

-

25

25

Lokale voorzieningen onderwijs

-

-

-

-

Onderwijs en huisvesting

-

-

-

-

Sport

-

-

-

-

Jeugd

-

-

-

-

Vastgoed Sociaal Domein

-

-

-

-

Totaal Toevoeging reserves

25

25

Toelichting Onttrekking Reserves

Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Onttrekking reserves

-853

-1.176

-934

242

Inkomen

-220

-220

-

220

Zorg en ondersteuning

-

-5

16

21

Cultuur en ontwikkeling

-5

-5

-5

-

Lokale voorzieningen onderwijs

-

-

-

-

Onderwijs en huisvesting

-

-60

-60

-

Sport

-

-44

-44

-

Jeugd

-363

-463

-463

-

Vastgoed Sociaal Domein

-265

-379

-378

-

Totaal Onttrekking reserves

-853

-1.176

-934

242

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31