Home

Bijlagen

Lasten

Thema
     Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Kostenplaatsen

-

439

-1

-440

Facilitaire Zaken

-

15

-

-15

Management en staf

-

424

-1

-425

Management en staf

5.148

5.214

5.209

-5

Management en staf

5.148

5.214

5.209

-5

Bedrijfsondersteuning

2.173

2.281

3.072

791

Bedrijfsondersteuning

3.060

3.092

2.981

-110

Doorbel Overhead grexen

-887

-847

-685

162

Saldo kostenplaatsen

-

37

775

739

Huisvesting

1.115

1.117

1.086

-31

Vastgoed Bedrijfsvoering

-

611

612

1

Huisvesting

1.115

506

474

-32

Totaal Lasten

8.436

9.051

9.366

315

Baten

Thema
     Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Kostenplaatsen

-

-10

1

11

Facilitaire Zaken

-

-

-

-

Management en staf

-

-10

1

11

Management en staf

-176

-176

-132

44

Management en staf

-176

-176

-132

44

Bedrijfsondersteuning

-161

-32

-55

-23

Bedrijfsondersteuning

-161

-32

-55

-23

Huisvesting

-

-

-7

-7

Huisvesting

-

-

-7

-7

Totaal Baten

-338

-218

-193

25

Saldo

Thema
     Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Kostenplaatsen

-

429

-

-429

Facilitaire Zaken

-

15

-

-15

Management en staf

-

414

-

-414

Management en staf

4.972

5.038

5.076

39

Management en staf

4.972

5.038

5.076

39

Bedrijfsondersteuning

2.011

2.249

3.017

768

Bedrijfsondersteuning

2.898

3.059

2.927

-133

Doorbel Overhead grexen

-887

-847

-685

162

Saldo kostenplaatsen

-

37

775

739

Huisvesting

1.115

1.117

1.079

-38

Vastgoed Bedrijfsvoering

-

611

612

1

Huisvesting

1.115

506

467

-39

Totaal saldo van lasten en baten

8.098

8.833

9.173

340

Toevoeging reserves

-

-

-

-

Bedrijfsondersteuning

-

-

-

-

Onttrekking reserves

-82

-203

-188

15

Vastgoed Bedrijfsvoering

-

-

-

-

Bedrijfsondersteuning

-

-121

-106

15

Huisvesting

-82

-82

-82

-

Saldo mutaties reserves

-82

-203

-188

15

Gerealiseerd resultaat

8.016

8.630

8.985

355

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31