Home

Bijlagen

Toelichting Lasten

Lasten

Thema Milieu

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Milieu

912

929

874

-55

Milieuprogramma

48

63

62

-1

Toezicht & Handhaving milieu

864

866

813

-54

Afvalverwijdering en verwerking

3.320

3.346

3.269

-77

Inzameling en verwerking rest-,gft- en grof huish. afval

2.171

2.197

2.270

72

Inzameling en verwerking droge componenten

904

904

643

-262

Inzameling en verwerking huishoudelijk chemisch afval

-

-

-

-

Inzameling van overige afvalstoffen

167

167

176

9

Ongediertebestrijding

8

8

13

5

Afvalstoffenverwerking

1

1

91

90

Beleid en ondersteuning afvalverwerking en verwijdering

69

69

78

8

Riolering en waterzuivering

1.738

1.885

1.828

-58

Riolering

1.579

1.687

1.630

-57

Rioolrechten

1

1

1

-

Beleid en ondersteuning Riolering

158

198

197

-1

Totaal Lasten

5.969

6.160

5.971

-190

Lasten thema Milieu € -190.000

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Toelichting Baten

Baten

Thema Milieu

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Afvalverwijdering en verwerking

-4.160

-4.100

-4.046

54

Inzameling en verwerking rest-,gft- en grof huish. afval

-62

-62

-120

-59

Inzameling en verwerking droge componenten

-377

-377

-290

87

Inzameling van overige afvalstoffen

-

-

-

-

Afvalstoffenverwerking

-3.720

-3.661

-3.636

25

Beleid en ondersteuning afvalverwerking en verwijdering

-1

-1

-

1

Riolering en waterzuivering

-2.622

-2.867

-2.688

179

Riolering

-15

-153

-7

146

Rioolrechten

-2.607

-2.714

-2.681

33

Totaal Baten

-6.781

-6.967

-6.734

233

Afwijking Baten thema Milieu € 233.000

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31