Home

Bijlagen

Lasten

Thema
     Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Algemene dekkingsmiddelen

598

695

572

-123

Algemene dekkingsmiddelen

598

695

572

-123

Totaal Lasten

598

695

572

-123

Baten

Thema
     Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Algemene dekkingsmiddelen

-44.441

-46.844

-47.286

-441

Algemene dekkingsmiddelen

-44.441

-46.844

-47.286

-441

Totaal Baten

-44.441

-46.844

-47.286

-441

Saldo

Thema
     Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Algemene dekkingsmiddelen

-43.843

-46.149

-46.713

-565

Algemene dekkingsmiddelen

-43.843

-46.149

-46.713

-565

Totaal saldo van lasten en baten

-43.843

-46.149

-46.713

-565

Toevoeging reserves

500

500

500

-

Algemene dekkingsmiddelen

500

500

500

-

Onttrekking reserves

-

-

-

-

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

Saldo mutaties reserves

500

500

500

-

Gerealiseerd resultaat

-43.343

-45.649

-46.213

-565

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31