Home

Bijlagen

Toelichting Lasten

Lasten

Thema Openbare orde en veiligheid

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Brandweerzorg

1.611

1.513

1.517

5

Brandweerzorg

1.611

1.513

1.517

5

Rampenbestrijding

164

107

100

-8

Rampenbestrijding

164

107

100

-8

Integrale veiligheid

131

141

150

9

Integrale veiligheid

131

141

150

9

Vergunningen (openbare orde en veiligheid)

127

127

124

-3

Vergunningen (openbare orde en veiligheid)

127

127

124

-3

T&H (APV en Bijzondere wetten)

291

297

298

1

Toezicht & Handhaving (APV en bijzondere wetten)

291

297

298

1

Vastgoed Bestuur en dienstverlening

-

140

135

-5

Vastgoed openbare orde en veiligheid

-

140

135

-5

Totaal Lasten

2.324

2.325

2.324

-1

Lasten thema Openbare orde en veiligheid € -1.000

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep Vastgoed Bestuur en Dienstverlening  € 5.000 voordeel

Toelichting Baten

Baten

Thema Openbare orde en veiligheid

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Brandweerzorg

-65

-

-

-

Brandweerzorg

-65

-

-

-

Integrale veiligheid

-

-

-10

-10

Integrale veiligheid

-

-

-10

-10

Vergunningen (openbare orde en veiligheid)

-10

-10

-4

7

Vergunningen (openbare orde en veiligheid)

-10

-10

-4

7

T&H (APV en Bijzondere wetten)

-

-

-3

-3

Toezicht & Handhaving (APV en bijzondere wetten)

-

-

-3

-3

Vastgoed Bestuur en dienstverlening

-

-65

-65

-

Vastgoed openbare orde en veiligheid

-

-65

-65

-

Totaal Baten

-76

-75

-81

-6

Afwijking Baten thema Openbare orde en veiligheid € -6.000

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep Vastgoed Bestuur en Dienstverlening  conform begroting

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31