Home

Bijlagen

Toelichting Toevoeging Reserves


     Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Toevoeging reserves

693

650

650

-

Verkeer en vervoer

-

-

-

-

Infrastructuur

604

561

561

-

Openbaar water

75

75

75

-

Groen en recreatieve voorzieningen

14

14

14

-

Totaal Toevoeging reserves

693

650

650

-

Toelichting Onttrekking Reserves

Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Onttrekking reserves

-74

-686

-442

244

Verkeer en vervoer

-

-492

-319

173

Infrastructuur

-55

-55

-

55

Milieu

-

-

-

-

Afvalverwijdering en verwerking

-

-

-

-

Groen en recreatieve voorzieningen

-20

-140

-123

17

Lijkbezorging

-

-

-

-

Totaal Onttrekking reserves

-74

-686

-442

244

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31