Home

Bijlagen

Toelichting Lasten

Lasten

Thema Zorg en leefstijl

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Zorg en ondersteuning

6.174

6.063

6.037

-25

Maatschappelijke begeleiding en advies

341

353

326

-27

Vrijwilligerswerk

20

10

-

-10

Zorg

133

144

137

-6

Vreemdelingen

399

342

352

10

Wmo

2.734

2.837

2.860

23

Sociale participatie

1.742

1.587

1.579

-8

De Verbinding

-

66

67

-

Subsidies  zorg en ondersteuning

54

54

41

-13

PGB Sociale participatie

750

670

676

6

Volksgezondheid

2.135

2.253

2.250

-4

Openbare gezondheidszorg

1.694

1.820

1.848

29

Jeugdgezondheidszorg

89

89

82

-6

Subsidies volksgezondheidszorg

7

7

5

-2

CJG

345

322

311

-11

De Verbinding

-

16

3

-13

Sociaal-cultureel werk

282

257

253

-4

Ouderen

114

89

87

-2

Club- en buurthuiswerk

64

64

64

-

Maatschappelijk beleid

41

41

31

-10

Dierenbescherming

40

40

43

3

Subsidies sociaal-cultureel werk

23

23

26

4

Totaal Lasten

8.591

8.574

8.540

-34

Lasten thema Zorg en leefstijl € -34.000

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Toelichting Baten

Baten

Thema Zorg en leefstijl

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Zorg en ondersteuning

-134

-181

-165

16

Zorg

-

-47

-47

-

Vreemdelingen

-23

-23

-1

22

Wmo

-111

-111

-118

-7

Sociale participatie

-

-

-

-

Volksgezondheid

-

-

-

-

Jeugdgezondheidszorg

-

-

-

-

Totaal Baten

-134

-181

-165

16

Afwijking Baten thema Zorg en leefstijl € 16.000

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31