Home

Bijlagen

Toelichting Lasten

Lasten

Thema Werk en inkomen

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Inkomen

5.043

5.994

5.882

-111

Inkomen

5.043

5.994

5.882

-111

Werkgelegenheid

827

797

857

60

Werkgelegenheid

827

797

857

60

Totaal Lasten

5.870

6.790

6.739

-51

Lasten thema Werk en inkomen € -51.000

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Toelichting Baten

Baten

Thema Werk en inkomen

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Inkomen

-3.574

-4.393

-4.512

-119

Inkomen

-3.574

-4.393

-4.512

-119

Werkgelegenheid

-

-

-2

-2

Werkgelegenheid

-

-

-2

-2

Totaal Baten

-3.574

-4.393

-4.514

-121

Afwijking Baten thema Werk en inkomen € -121.000

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Voorschot Tozo

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31