Home

Bijlagen

Toelichting Lasten

Lasten

Thema Publiekszaken

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Dienstverlening

1.034

1.459

1.411

-48

Burgerlijke stand

43

44

42

-2

Naturalisatie, opties en naamswijzigingen

26

26

51

25

Persoonsdocumenten

407

369

375

7

Algemene kosten KCC

477

523

510

-13

Programma Dienstverlening

81

498

433

-65

Totaal Lasten

1.034

1.459

1.411

-48

Lasten thema Publiekszaken € -48.000

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Toelichting Baten

Baten

Thema Publiekszaken

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Dienstverlening

-241

-241

-397

-156

Burgerlijke stand

-27

-27

-29

-2

Naturalisatie, opties en naamswijzigingen

-5

-5

-41

-36

Persoonsdocumenten

-209

-209

-282

-73

Programma Dienstverlening

-

-

-45

-45

Totaal Baten

-241

-241

-397

-156

Afwijking Baten thema Publiekszaken € -156.000

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31