Home

Bijlagen

Toelichting Lasten

Lasten

Thema Management en staf

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Management en staf

5.148

5.214

5.209

-5

Bedrijfsvoering

3.624

3.690

3.690

-

MO

100

100

100

-

DIR

341

341

341

-

RO&G

295

295

295

-

PUZA

318

318

318

-

BOR binnen

376

376

376

-

BOR buiten

92

92

87

-5

Totaal Lasten

5.148

5.214

5.209

-5

Lasten thema Management en staf € -5.000

Productgroep Buiten € 5.000 nadeel

Lagere kosten Software en automatisering.

Toelichting Baten

Baten

Thema Management en staf

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Management en staf

-176

-176

-132

44

Bedrijfsvoering

-28

-28

-132

-105

MO

-52

-52

-

52

DIR

-14

-14

-

14

PUZA

-44

-44

-

44

BOR binnen

-4

-4

-

4

BOR buiten

-35

-35

-

35

Totaal Baten

-176

-176

-132

44

Afwijking Baten thema Management en staf € 44.000

Thema Management en staf € 44.000 nadeel

De lagere inkomsten hebben o.a. betrekking op de vergoedingen in verband met langdurig zieken.
De inkomsten zijn ter dekking van de inhuur.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31