Home

Bijlagen

Lasten

Thema
     Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Ruimtelijk beleid

2.037

2.334

2.208

-126

Vergunningen en toezicht

1.338

1.295

1.257

-37

Wonen

677

1.016

927

-89

Monumenten en beeldkwaliteit

23

23

23

-

Grondzaken en vastgoed

16.370

20.943

19.851

-1.093

Alle grondexploitaties

15.969

20.455

19.420

-1.035

Grondgebiedzaken beheer complex

129

-

-

-

Grondgebiedzaken Algemeen Beleidsontwikkeling

273

340

260

-80

Vastgoed Ruimtelijke ontwikkeling

-

148

171

23

Economie, toerisme, natuur

1.208

1.687

1.299

-388

Economie

866

855

780

-75

Toerisme

190

165

154

-11

Natuur en Landschap

87

87

62

-24

Duurzaamheid

65

580

303

-277

Totaal Lasten

19.616

24.964

23.357

-1.606

Baten

Thema
     Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Ruimtelijk beleid

-1.238

-1.218

-1.371

-154

Vergunningen en toezicht

-1.182

-1.152

-1.295

-143

Wonen

-56

-66

-77

-11

Grondzaken en vastgoed

-16.552

-20.862

-21.426

-563

Alle grondexploitaties

-15.969

-20.425

-19.420

1.005

Grondgebiedzaken beheer complex

-145

-

-

-

Grondgebiedzaken Algemeen Beleidsontwikkeling

-438

-227

-1.816

-1.589

Vastgoed Ruimtelijke ontwikkeling

-

-210

-189

21

Economie, toerisme, natuur

-71

-224

-246

-22

Economie

-71

-71

-73

-2

Toerisme

-

-

-

-

Duurzaamheid

-

-153

-173

-21

Totaal Baten

-17.861

-22.304

-23.043

-739

Saldo

Thema
     Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Ruimtelijk beleid

799

1.116

836

-279

Vergunningen en toezicht

156

143

-37

-180

Wonen

621

950

851

-100

Monumenten en beeldkwaliteit

23

23

23

-

Grondzaken en vastgoed

-182

81

-1.575

-1.656

Alle grondexploitaties

-

30

-

-30

Grondgebiedzaken beheer complex

-16

-

-

-

Grondgebiedzaken Algemeen Beleidsontwikkeling

-166

113

-1.557

-1.670

Vastgoed Ruimtelijke ontwikkeling

-

-62

-18

44

Economie, toerisme, natuur

1.137

1.463

1.053

-410

Economie

795

784

707

-77

Toerisme

190

165

154

-11

Natuur en Landschap

87

87

62

-24

Duurzaamheid

65

427

130

-298

Totaal saldo van lasten en baten

1.755

2.660

315

-2.346

Toevoeging reserves

641

769

913

143

Economie

-

-

-

-

Vergunningen en toezicht

342

342

486

143

Wonen

-

-

-

-

Alle grondexploitaties

-

-

-

-

Toerisme

-

-

-

-

Natuur en Landschap

-

-

-

-

Monumenten en beeldkwaliteit

-

-

-

-

Grondgebiedzaken Algemeen Beleidsontwikkeling

299

427

427

-

Duurzaamheid

-

-

-

-

Onttrekking reserves

-364

-1.296

-995

301

Economie

-134

-205

-109

96

Vergunningen en toezicht

-20

-72

-71

1

Wonen

-15

-93

-90

4

Toerisme

-79

-54

-54

-

Monumenten en beeldkwaliteit

-

-

-

-

Grondgebiedzaken Algemeen Beleidsontwikkeling

-50

-477

-477

-

Duurzaamheid

-65

-394

-194

200

Saldo mutaties reserves

277

-527

-82

445

Gerealiseerd resultaat

2.032

2.133

233

-1.901

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31