Home

Bijlagen

Lasten

Thema
     Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Milieu

5.969

6.160

5.971

-190

Milieu

912

929

874

-55

Afvalverwijdering en verwerking

3.320

3.346

3.269

-77

Riolering en waterzuivering

1.738

1.885

1.828

-58

Beheer Openbare Ruimte

7.417

8.270

8.779

509

Verkeer en vervoer

419

931

718

-213

Infrastructuur

4.013

4.138

4.849

711

Openbaar water

424

424

416

-8

Groen en recreatieve voorzieningen

2.417

2.630

2.624

-7

Lijkbezorging

145

145

164

19

Vastgoed ruimtelijk beheer

-

2

9

7

Totaal Lasten

13.387

14.431

14.750

319

Baten

Thema
     Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Milieu

-6.781

-6.967

-6.734

233

Afvalverwijdering en verwerking

-4.160

-4.100

-4.046

54

Riolering en waterzuivering

-2.622

-2.867

-2.688

179

Beheer Openbare Ruimte

-904

-988

-1.496

-508

Verkeer en vervoer

-25

-25

-27

-2

Infrastructuur

-609

-609

-1.114

-505

Openbaar water

-73

-73

-89

-17

Groen en recreatieve voorzieningen

-36

-14

10

24

Lijkbezorging

-161

-161

-151

10

Vastgoed ruimtelijk beheer

-

-106

-123

-17

Totaal Baten

-7.685

-7.955

-8.229

-275

Saldo

Thema
     Productgroep

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Milieu

-812

-806

-763

43

Milieu

912

929

874

-55

Afvalverwijdering en verwerking

-840

-754

-777

-23

Riolering en waterzuivering

-884

-981

-860

121

Beheer Openbare Ruimte

6.514

7.283

7.284

1

Verkeer en vervoer

394

906

691

-215

Infrastructuur

3.404

3.529

3.735

206

Openbaar water

351

351

326

-25

Groen en recreatieve voorzieningen

2.380

2.616

2.634

18

Lijkbezorging

-16

-16

13

28

Vastgoed ruimtelijk beheer

-

-104

-114

-10

Totaal saldo van lasten en baten

5.701

6.476

6.521

45

Toevoeging reserves

693

650

650

-

Verkeer en vervoer

-

-

-

-

Infrastructuur

604

561

561

-

Openbaar water

75

75

75

-

Groen en recreatieve voorzieningen

14

14

14

-

Onttrekking reserves

-74

-686

-442

244

Verkeer en vervoer

-

-492

-319

173

Infrastructuur

-55

-55

-

55

Milieu

-

-

-

-

Afvalverwijdering en verwerking

-

-

-

-

Groen en recreatieve voorzieningen

-20

-140

-123

17

Lijkbezorging

-

-

-

-

Saldo mutaties reserves

619

-37

207

244

Gerealiseerd resultaat

6.321

6.439

6.728

289

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31