Home

Bijlagen

Toelichting Lasten

Lasten

Thema Algemeen bestuur

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Raad

729

710

699

-11

Raad

729

710

699

-11

Verkiezingen

173

261

267

6

Verkiezingen en referenda

173

261

267

6

Totaal Lasten

902

971

966

-6

Lasten thema Algemeen bestuur € -6.000

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Toelichting Baten

Baten

Thema Algemeen bestuur

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Raad

-

-

-

-

Raad

-

-

-

-

Totaal Baten

-

-

-

-

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31