Home

Bijlagen

Toelichting Lasten

Lasten

Thema Vrije tijd en cultuur

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Cultuur en ontwikkeling

680

894

657

-236

Openbaar bibliotheekwerk

365

365

368

3

Vormings- en ontwikkelingswerk

10

24

25

-

Oudheidkunde en musea

36

36

36

-

Monumenten

156

156

127

-29

Culturele en recreatieve voorzieningen

50

50

40

-10

Subsidies cultuur en ontwikkeling

62

262

61

-201

Sport

539

687

545

-142

Sportdeelname

120

241

128

-113

Sportaccomodaties

47

47

23

-24

Sportterreinen

297

323

333

9

Subsidies sportdeelname

75

75

62

-13

Zwembad

861

842

855

13

Zwembad De Wel

781

762

775

13

Aarweide

80

80

80

-

Totaal Lasten

2.080

2.422

2.057

-365

Lasten thema Vrije tijd en cultuur € -365.000

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Toelichting Baten

Baten

Thema Vrije tijd en cultuur

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Cultuur en ontwikkeling

-

-

-10

-10

Openbaar bibliotheekwerk

-

-

-10

-10

Sport

-144

-286

-333

-48

Sportdeelname

-107

-286

-333

-48

Sportaccomodaties

-36

-

-

-

Zwembad

-558

-434

-659

-225

Zwembad De Wel

-558

-434

-659

-225

Totaal Baten

-702

-720

-1.002

-283

Afwijking Baten thema Vrije tijd en cultuur € -283.000

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31