Home

Bijlagen

Toelichting Lasten

Lasten

Thema Huisvesting

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Vastgoed Bedrijfsvoering

-

611

612

1

Vastgoed Huisvesting Gemeenten

-

611

612

1

Huisvesting

1.115

506

474

-32

Huisvesting, organisatie en werkplek

693

352

332

-20

Huisvesting., gemeente werven

265

97

83

-13

Huisvesting, gebouwen beheer

157

57

59

2

Totaal Lasten

1.115

1.117

1.086

-31

Lasten thema Huisvesting € -31.000

Productgroep Vastgoed Bedrijfsvoering € 1.000 nadeel

Toelichting n.v.t.

Productgroep Huisvesting organisatie en werkplek € 20.000 voordeel

De beheerkosten “vergroening” wordt op de facturen van onze energieleveranciers voor elektriciteit en gas verrekend. Voor dit onderdeel is dus geen apart budget meer nodig.
Bij dit onderdeel is sprake van lagere ICT kosten voor het onderdeel huisvesting.

Productgroep Huisvesting, gemeentewerven € 13.000 voordeel

Toelichting n.v.t.

Productgroep Gebouwenbeheer € 2.000 nadeel

Toelichting n.v.t.

Toelichting Baten

Baten

Thema Huisvesting

Begroting
2021

Begroting na wijziging
2021

Rekening

Verschil

Huisvesting

-

-

-7

-7

Huisvesting, organisatie en werkplek

-

-

-1

-1

Huisvesting, gebouwen beheer

-

-

-6

-6

Totaal Baten

-

-

-7

-7

Afwijking Baten thema Huisvesting € -7.000

Productgroep Huisvesting, organisatie en werkplek € 1.000 voordeel

Dit betreft de opbrengsten van het Werkcafé.

Productgroep Huisvesting gebouwenbeheer € 6.000 voordeel

Toelichting n.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31