Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Nautisch- en vaarwegbeheer

Vaarvergunningen verleend plassengebied Nieuwkoop 2021

3836

st.

Behoud vaardiepte watergangen (controleren, baggeren)

43.000

m2

Borden vaarregels en route

120

st.

Voorzieningen bij bruggen, bescherming/aanleggen

7

st.

Loswallen

3

st.

Betonning

14

st.

Bakens

3

st.

Gewenst kwaliteitsniveau
Voor alle voorzieningen voor nautisch beheer en vaarwegbeheer staat de bruikbaarheid en veiligheid voorop. Dit staat gelijk aan de CROW kwaliteitsindeling B, sober en doelmatig. De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding. Door de natuurlijke omgeving is enige vorm van beschadiging en verval niet te voorkomen. Dit mag geen belemmering opleveren voor het gebruik van de voorziening.  

Maatschappelijke doelstellingen
Nautisch- en vaarwegbeheer zorgt voor een kwalitatief goede infrastructuur op het water wat bijdraagt aan het welzijn en de veiligheid van de gebruikers.
Als gebruikers het vaarwater in Nieuwkoop als prettig en veilig ervaren draagt dit bij aan een verdere recreatieve ontwikkeling van het gebied, daarom zullen de voorzieningen met een laag kwaliteitsniveau worden vervangen/aangepast. Een ander belangrijk onderdeel van het nautisch en vaarwegbeheer is het op diepte houden van de vaarwegen.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
Om het aanschaffen van vaarvergunningen toegankelijker te maken zijn er twee betaalautomaten in 2020 aangeschaft. In maart 2021 zijn de betaalautomaten voor aanschaf vaarvergunningen bij de sluizen geplaatst.

Beheerplan
De gemeenteraad heeft het beheerplan nautisch- en vaarwegenbeheer 2018 - 2022 op 7 juni 2018 vastgesteld.

Wat hebben we gedaan?
Het vervangen van het remmingswerk bij de brug Ziendevaart (Ziendeweg 12) stond in 2021 op de planning. Het blijkt uit een inventarisatie dit remmingswerk nog voldoet en dus nog niet vervangen hoeft te worden. Wel moet er een plank vervangen worden en de elektrische bediening moet een paal naar voren worden gehaald, zodat het makkelijker te bedienen is. Dat gaat in het voorjaar 2022 gebeuren.

Een aantal watergangen, waar regelmatig klachten over de bevaarbaarheid waren, zijn op diepte gebracht en is er extra gemaaid. Hierdoor is de doorvaarbaarheid verbetert en zijn de klachten verholpen.

Financiële ontwikkeling
Stand van zaken voorziening:

Grootboeknummer

Omschrijving

Omschrijving

Werk. bedr. saldo

092299 - V019

VZ nautisch- en vaarwegbeheer

Stand van de voorziening 1-1-2021

64.184

092299 - V019

VZ nautisch- en vaarwegbeheer

Uitgaven 2021 tlv de voorziening

8.326

092299 - V019

VZ nautisch- en vaarwegbeheer

Storting in voorziening 2021

25.200

Stand van de voorziening 1-1-2022

81.058

Voorziening toereikend: Ja

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31