Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Gevolgen op het saldo van de jaarrekening 2021 en de Algemene Reserve

De actualisatie van de grondexploitaties per 1 januari 2022 heeft een positief effect van
€ 1.791.000 op het Jaarrekeningresultaat van 2021. Het positieve resultaat is als volgt opgebouwd.Voor een deel daarvan (€ 983.000) zal worden voorgesteld dit bij de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2021 te storten in de Reserve winstneming.
Daarnaast zal er als gevolg van deze actualisatie een bedrag van € 824.000 worden gestort in de Algemene Reserve in het boekjaar 2022.


Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31