Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Projecten - looptijd en planning

De komende jaren ligt de focus op het afronden van de meeste lopende projecten. In 2021 is het project Langeraar Oost vrijwel afgerond. In 2022 resteren nog afrondende werkzaamheden voor het woonrijp maken en wordt de laatste particuliere kavel overgedragen.

Het project De Verwondering zit midden in de realisatiefase. Begin 2022 wordt de laatste particuliere kavel overgedragen om te worden bebouwd. Daarna starten de werkzaamheden voor het woonrijp maken van het Noorder- en Zuidereiland. Bij het bedrijventerrein Schoterhoek II is een groot deel van de bedrijfskavels in 2021 overgedragen. Ook de resterende kavels zijn al verkocht onder voorbehoud of gereserveerd. Bij het project Ter Aar Vernieuwd Verbonden is de realisatie en het woonrijp maken van het Integraal Kind Centrum (IKC) De Vaart gereed en is het IKC inmiddels in gebruik genomen. De woningbouw op de oude scholenlocaties zal in 2022 starten. Voor het project de Noordse Buurt resteert nog de verkoop van een particuliere kavel, de overdracht van laatste (voormalige) glastuinbouwkavels en wordt samen met de provincie gewerkt aan een schetsontwerp inzake de inrichting tot natuur van een deel van het gebied.

Alleen project Buytewech-Noord zit in de voorbereidingsfase. Inmiddels is het bestemmingsplan door de raad vastgesteld en worden de voorbereidende werkzaamheden getroffen voor de ontsluiting van het plangebied. In 2022 zal, naast de al vastgestelde grondexploitatie Lindelaan, voor project Tochtpad Noordeinde en project Teylerspark fase 2 een grondexploitatie worden voorgelegd ter vaststelling.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31