Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Woningmarkt

Volgens de Macro Economische Verkenning 2022 van het CPB (Centraal Planbureau) herstelt de economie zich voortvarend. In 2021 groeit de economie (bruto binnenlands product) met 4,8%, terwijl de economie in 2020 nog kromp met 3,8%. De inflatie (stijging van het algemeen prijspeil in de economie) was in 2021 2,7%.

De woningprijzen in Nederland zijn in 2021 met gemiddeld 15,2% gestegen ten opzichte van 2020. In 2020 was deze stijging nog 7,8%. Daarmee ligt de gemiddelde verkoopprijs van een woning in Nederland in 2021 op circa € 387.000. In de provincie Zuid-Holland was de stijging in 2021 13,9% met een gemiddelde verkoopprijs van circa € 384.000. De prijzen van nieuwbouw koopwoningen zijn in het derde kwartaal van 2021 met 12,4% (stijging van bestaande koopwoningen was 17,5%) gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs van nieuwbouw koopwoningen ligt wel hoger met circa
€ 472.000 in het derde kwartaal van 2021. In 2021 zijn er 226.000 woning verkocht, dit 4% minder ten opzichte van 2020. Met name in het derde en vierde kwartaal van 2021 heeft er een flinke daling van het aantal verkochte woningen plaatsgevonden. In het eerste kwartaal van 2021 was er juist sprake van een enorme stijging door de vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor starters.

Met de Eigen Huis Marktindicator meet Vereniging Eigen Huis/OTB het vertrouwen van de consument in de woningmarkt (de waarde ligt tussen de 0 en de 200). In het vierde kwartaal van 2021 nam de score op de Marktindicator af tot ‘98’ ten opzichte van een score van ‘103’ in het vorige kwartaal. Met name de

minder gunstige koopomstandigheden (beperkt aanbod) en de verwachte rentestijging liggen hier aan ten grondslag.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31