Bestuur en dienstverlening

Beleidsindicatoren en dashboards

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Nieuwkoop
B2021

Nieuwkoop JR2021

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 jongeren

20
(2019)

3
(2020)

11
(2020)

Bureau Halt

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

0,5
(2019)

0,3
(2020)

2,0
(2020)

CBS - Diefstallen

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2,3
(2019)

2,4
(2020)

4,5
(2020)

CBS - Criminaliteit

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

0,7
(2019)

0,5
(2020)

1,8
(2020)

CBS - Diefstallen

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

3,0
(2019)

2,3
(2020)

6,2
(2020)

CBS - Criminaliteit

Cijfers op basis van 'Waar staat je Gemeente' per 18-01-2022.

Het onderzoek voor Indicator Burgerpeiling vindt elke 2 jaar plaats. Het volgende onderzoek staat gepland voor 2022.

Dashboards

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31