Bedrijfsvoering

Beleidsindicatoren en dashboards

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Nieuwkoop JR 2021

Nieuwkoop B 2021

Nieuwkoop JR 2020

Bron

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

8,1

7,5

7,63

eigen gegevens gemeente

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

7,7

7,12

7,48

eigen gegevens gemeente

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

€ 480

€ 370

€ 490

eigen gegevens gemeente

Externe inhuur
Totaal

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

6,23 %
€ 1.159.654

2,2%
€ 388.558

7,24%
€ 1.288.516

eigen gegevens gemeente

Overhead

% van totale lasten

12,43%

11,35%

8,64 %

eigen gegevens gemeente

Dashboards

P&O Kengetallen

JR2021

B2021

JR2020

Opleidingskosten als percentage van de loonsom

1,41%

2%

1,67%

Ziekteverzuimpercentage

4,9%

 4,5%

4,56%

Meldingsfrequentie ziekteverzuim

0,75%

1,1% 

0,72%

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31