Bedrijfsvoering

Thema Huisvesting

Realisatie van het beleid

Hybride werken
Covid-19 leidt tot een structureel andere manier van werken. Over het zogenaamde hybride werken, waarbij 50% vanaf kantoor en 50% vanaf huis wordt gewerkt, met uitzondering van de buitendienst, het  zwembad en de publieksbalies, zijn afspraken gemaakt na consultatie van de organisatie. Deze afspraken gaan in op het moment dat er weer vanaf kantoor gewerkt mag worden.

Uitvoering actielijst RI&E (risico inventarisatie en evaluatie)
Het plaatsen van kabelgoten en het vernieuwen van de bekabeling voor de locaties Ter Aar en Nieuwveen is verschoven naar 2022.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31