Bedrijfsvoering

Thema Bedrijfsondersteuning

Realisatie van het beleid

Covid-19
Ook in 2020 is Covid-19 van grote invloed geweest op de werkplanning van het onderdeel Bedrijfsvoering. Zo zijn de thuiswerkvoorzieningen in stand gehouden en zijn nieuwe medewerkers ook voorzien van thuiswerkspullen als een extra monitor, een laptopstandaard, toetsenborden, muizen en bureaustoelen.  
De video-meeting apparatuur is geoptimaliseerd en uitgebreid. Deze apparatuur is geplaatst in 3 vergaderruimtes in Ter Aar en 2 ruimtes in Nieuwveen voor het houden van vergaderingen tussen medewerkers op kantoor en medewerkers die thuiswerken. Besprekingen met externen, zoals leveranciers, worden gehouden met deze apparatuur zodat reisbewegingen tot een minimum worden beperkt.

Omgevingswet
De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie bij het invoeren van de Omgevingswet. De ingangsdatum van deze wet is verschoven naar 1 januari 2023.

ICT Beheerplan
Diverse onderdelen uit het ICT Beheerplan 2020-2024 zijn uitgevoerd, zoals de vervanging van het WIFI netwerk bij de verschillende gebouwen van de gemeentelijke huisvesting. Tijdige vervanging van het WIFI netwerk is noodzakelijk om dit netwerk toegankelijk te houden voor nieuwe apparatuur als ook het draadloze netwerk te voorzien van de nieuwste beveiligingsvoorzieningen.
Bij de entree van het gemeentehuis in Nieuwveen als ook bij het gemeentekantoor in Ter Aar is een kiosk geplaatst om bezoekers een veilige en gebruiksvriendelijke toegang tot draadloos internet aan te bieden.
Ook de printer/copiers zijn na 8 jaar trouwe dienst vervangen. Hierbij is de trend dat meer wordt gedigitaliseerd (gescand) en minder wordt geprint.
Het ICT Beheerplan 2021-2025 is opgesteld waardoor er transparantie is in de ICT uitgaven.

Informatiebeveiliging
Het belang van goed ingerichte informatiebeveiliging groeit. Er is een duidelijk toename van  bedreigingen en geconstateerde kwetsbaarheden, waarbij direct actie moet worden ondernomen om de risico's zoveel mogelijk te beperken. Zo zijn veel cloud applicaties voorzien van Multi Factor Authenticatie, waardoor de toegang voor kwaadwillenden wordt beperkt.
De digitale weerbaarheid is vergroot door het inrichten van Siem/Soc (Security Information & Event Management/Security Operations Center). Dit is zo ingericht zodat afwijkingen in het netwerkverkeer direct worden gesignaleerd, bij verdachte acties direct navraag kan worden gedaan en noodzakelijke verbeteringen in de beveiliging zo snel mogelijk worden uitgevoerd.
Het beheersen van kwetsbaarheden in het netwerk (Vulnerability Management) is geïmplementeerd, zodat ICT onderdelen die gebruik maken van het netwerk extra worden gecontroleerd of updates van besturingssystemen en firmware worden uitgevoerd.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31