Algemene dekkingsmiddelen

Financieel overzicht

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-46.844

1.195

-45.649

-47.286

1.072

-46.213

-441

-123

-565

Toelichting

Toelichting bij financiële ontwikkeling

LASTEN € 123.000 voordeel
Voor software contracten is € 63.000 minder uitgegeven.
Bij het opstellen van de jaarrekening wordt een inventarisatie gemaakt van de diverse vorderingen die  niet binnen de gebruikelijke betaaltermijn zijn ontvangen. De invorderingsprocedure wordt gehanteerd waarna de nog niet ontvangen vorderingen gedeeltelijk of volledig worden voorzien in de voorziening dubieuze debiteuren. Aan de hand van deze inventarisatie heeft een lagere storting van € 54.000 in de voorziening dubieuze debiteuren plaats gevonden.   

Baten € 441.000 voordeel
Dit heeft betrekking op gemeentelijke belastingen en algemene uitkering.
Afwijking binnen 5%, geen toelichting nodig op grond van de verordening.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31