Algemene dekkingsmiddelen

Thema Algemene dekkingsmiddelen

Realisatie van het beleid

Alliander
Begin 2021 heeft Alliander aangekondigd dat zij extra kapitaal nodig heeft om de investeringen in de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk te financieren. Deze investeringen zijn een noodzakelijke randvoorwaarde om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Gezamenlijk is het noodzakelijk dat de aandeelhouders bereidt zijn om € 600 miljoen aan kapitaalverstrekking te doen aan Alliander. Onze gemeente is ook aandeelhouder van Alliander en heeft ook een verzoek gehad om middels een reverse converteerbare hybride obligatielening en kapitaalverstrekking te doen aan Alliander.

De gemeenteraad heeft ingestemd met dit verzoek en heeft in december een kapitaalverstrekking van     € 2.975.898 gedaan. Door onze bijdrage als gemeente is Alliander in staat gesteld om het netbeheer de komende jaren aan te passen, zodat het de mogelijkheid biedt om de energietransitie te halen.

Software en Automatisering
Binnen de software en automatiseringscontracten zijn wij overgestapt naar een andere service level agreement voor de ondersteuning van het financiële administratieve systeem. Deze overstap heeft ons een contractuele besparing opgeleverd van ongeveer € 20.000.

Daarnaast hebben wij ten tijde van het ICT beheerplan 2021 - 2024 een inschatting gemaakt van de uit te geven kosten aan inrichting van het financiële systeem. Deze kosten zijn lager uitgevallen doordat we bewust een aantal kostbare aanpassingen niet hebben gedaan. Voornamelijk in de wetenschap dat het contract over 1,5 jaar af loopt. Hierdoor zijn we genoodzaakt om het totale applicatielandschap van de financiële systemen Europees aan te besteden.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31