Bedrijfsvoering

Overhead

 Overhead

Begroting 2021

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

8.436

9.051

9.366

315

Baten

-338

-218

-193

25

Saldo

8.098

8.833

9.173

340

De toelichting op de afwijkingen van de overhead staat in paragraaf 4.5.5 financieel overzicht.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31