Bestuur en dienstverlening

Thema Publiekszaken

Realisatie van het beleid

Omgevingswet
Met het uitstel van invoering zal de Omgevingswet naar verwachting op 1 oktober 2022 of nog later in werking treden. 2021 heeft in het teken gestaan van de inrichting en uitrol van nieuwe software (RXmission, RX Base en RXzone), welke straks een belangrijke koppeling vormt met het DSO-platform  De voorbereiding op deze wet zal in 2022 worden voortgezet en verloopt volgens planning.

Verenigingsloket
Het afgelopen jaar zorgde Covid-19 ervoor dat dagelijkse werkzaamheden van het verenigingsloket voor een belangrijk deel in het teken stonden van steunmaatregelen.

Communicatie
We monitoren onze communicatiekanalen doorlopend. In 2021 zijn we begonnen met communiceren via Instagram, daarmee hebben we een mooie aanvulling op de digitale communicatiekanalen. De Factor-C methode is verder geïmplementeerd in de organisatie. Deze methode sluit goed aan bij onze participatieambities en dat we als gemeente inwoners daar waar mogelijk en van toegevoegde waarde betrekken bij onze projecten.  

Participatie
Met het vaststellen van het participatiebeleid hebben we gestalte gegeven aan een belangrijk onderdeel van het strategisch kader.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31