Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Kwijtscheldingsbeleid

De uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid is sinds begin 2012 uitbesteed aan SVHW en maakt onderdeel uit van de dienstverleningsovereenkomst (DVO). In onderstaande tabel zijn de financiële effecten van kwijtscheldingen over 2021 vermeld:

Kwijtscheldingen (x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil

Afvalstoffenheffing

60

60 

 69 

 -9 

Riool

55

55 

 51 

 4 

Kindertoeslagenaffaire*

 -5 

 
* In verband met de kindertoeslagenaffaire kan er ook kwijtschelding worden aangevraagd. Dit betreft ook oude jaren (OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing).

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 15:28:45 met de export van 07/06/2022 15:19:31